Trafiksikkerhedsplan i Frederikshavn Kommune - borgerundersøgelse

Frederikshavn Kommune er ved at udarbejde en trafiksikkerhedsplan for kommunens veje og stier. Trafiksikkerhedsplanen vil indeholde en række initiativer, som skal medvirke til at forbedre trafiksikkerheden i Frederikshavn Kommune. Derfor opfordres borgerne til at besvare nærværende spørgeskema, hvor det bl.a. er muligt at angive, hvor på vejnettet det er utrygt at færdes.